English
Acrobat Reader
2012.03.23.péntek 10:04

  

2005. évi CXXXV. törvény

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről


2012.03.23.péntek 13:17

 

17/2007. (III. 13..) IRM rendelet

a rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól


2012.03.23.péntek 10:17

1/2006. (I. 6.) IM rendelet

az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól


2006.11.30.csütörtök 20:16

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,
tekintettel a Bizottság javaslatára [1],
tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],
mivel: